چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

ژوزف استالین (۱۸ دسامبر ۱۸۷۸ - ۵ مارس ۱۹۵۳) رهبر و سیاست‌مدار کمونیست شوروی بود که از اواسط دهه ۲۰ تا مرگش در ۱۹۵۳ رهبر عملی حزب کمونیست اتحاد شوروی و در نتیجه رهبر دو فاکتوی کل این کشور بود.
استالین در ۱۹۲۸ سیاست نِپ - سیاستِ جدیدِ اقتصادی - ‪[که  در دهه ۲۰ جریان داشت را با «برنامه‌های پنج  ساله» و «کشاورزی اشتراکی» تعویض کرد. با این سیاست‌ها و تحت رهبری استالین، اتحاد شوروی تا پایان دهه ۳۰ از کشوری با جمعیت غالب دهقانی به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شد و به شکرانه ارادهء پولادین او و همت والای طبقه کارگر شوروی، فاشیسم هیتلری یعنی قدرتمندترین مرکز سرمایه‌داری جهان را درهم کوبید. این در حالی بود که تا اواسط جنگ جنانی دوم آمریکا و انگلیس در تلاش ایجاد جبهه متحد با هیتلر بودند. سرمایه داری جهانی جهت درهم کوبیدن کمونیسم می‌بایست در درجه اول عملکرد انقلابی و شخصیت استالین را در اذهان مردم جهان در هم میکوبید. آن‌ها در این را میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردند.

Go to top