چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

 موضوع  تاریخ نگارش
 دین از دید روزا لوکزامبورگ  برگزیده از سایت Javaan.net
 اقتصاد چیست  تاریخ نشر 1920
 انقلاب روسیه  1917-1918
 نامه‌های زندان  2.5.1917
 حق رأی زنان و مبارزه طبقاتی  12.5.1912

 

 

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

روزا لوکزامبورگ

روزا لوکزامبورگ (۱۸۷۰ – ۱۹۱۹)  کمونیست لهستانی، از چهره‌های بسیار محبوب و انقلابی قرن گذشته است.  او در ۵ مارس ۱۸۷۱ در شهر زاموش در کشور لهستان به دنیا آمد. او همراه خانواده‌اش به ورشو رفت و در آن جا در دانشگاه زوریخ در رشته های اقتصاد سیاسی، و علوم طبیعی به تحصیل ادامه داد و دکترای خود را با تز توسعهٔ صنعتی لهستان با موفقیت اخذ نمود. او در همین دوران با پیوستن به گروه «پرولتاریا» فعالیت سیاسی خود را آغاز نمود. ولی در ۱۸۸۹ بر اثر تعقیب پلیس مجبور شد به سوئیس بگریزد. ورزا در هنگام اقامت خود در زوریخ با آناتولی لوناچارسکی از نزدیک آشنا شد و پلخانف و پاول آکسلرد را نیز از نزدیک میشناخت. سپس در همین سال به آلمان آمد  و به حزب سوسیال دمکرات آلمان پیوست. در حزب کمونیست آلمان نظر رویزیونیستی برنشتین قدرت داشت. روزا همراه کارل کائوتسکی و لیبکنشت علیه برنشتینیسم قیام کردند و فراکسیون اسپارتاکوس را تشکیل دادند و در یک مبارزه همه جانبه فلسفی، سیاسی مانع از حاکمیت این مشی رویزیونیستی در جنبش پرولتری آلمان شدند. در جریان جنگ جهانی اول که بسیاری از سوسیال دمکراتهای آلمان و جهان طرفدار تقویت ارتش آلمان در جنگ با دولت تزار بودند، لنین طرح کرد که پرولتاریای کشورهای مختلف درگیر در جنگ نباید سلاح خود را به سوی هم طبقه‌ای هایشان نشانه روند بلکه باید بورژوازی کشور خودی را نشانه بگیرند. کارل کائوتسکی رهبر سیاست اول بود یعنی طرفدار تقویت ارتش آلمان بود. روزا لوکزامبورگ همراه کارل لیبکنشت علیه این سیاست برخاستند و به افشای همه جانبه انحرافات کارل کائوتسکی پرداختند.
روزا لوکزامبورگ اندیشمندی مستقل، آزادمنش و پرولتری بود. او بر سر مسائل اصولی در لحظاتی که با بلوشویکها و به ویژه با لنین از نظر آرمان، فلسه و سیاست نزدیک بود، انتقادهای گزنده خود را نیز از بعضی سیاست‌های لنین (درست یا نادرست) مطرح می‌کرد و شفاف نظر خود را شرح می‌داد. در این زمینه نوشته او تحت عنوان «انقلاب روسیه‍» بیان کنکرت این مسئله است.
از دیگر نوشته‌های روزا باید از:
«انباشت سرمایه»
«جزون یونیوس» و
«اصلاح یا انقلاب‍» در رد نظرات برنشتین را نام برد.
در سال ۱۹۱۹ شورش انقلابی پرولتاریای آلمان به رهبری روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت جامعه را دگرگون کرده بود. ولی این جنبش با شکست روبرو شد و روزا و لیبکنشت دستگیر شدند و به قتل رسیدند.
روزا لوکزامبورگ یکی از چهره‌های انقلابی، پر شور و هیجان (روزای خونریز) و بسیار محبوب جنبش کمونیستی جهان است.

Go to top