چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

 مقالات
 استالین - داستان و نقد یک استوره سیاه. - 1  دومنیکو لوزوردو - ترجمه خ. طهوری
 استالین - داستان و نقد یک استوره سیاه. - 2  دومنیکو لوزوردو - ترجمه خ. طهوری
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی 1  هیئت تحریریه کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی 2  هیئت تحریریه کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی
 تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی 3  هیئت تحریریه کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی
 در نقد به مواضع تروتسکی  نادژدا کروپسکایا (همسر لنین)
 غبار روبی از حقایق  ایگور کوزمیچ لیگاچف
 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی
 علی رسولی - (ف. ک.)
 مناسبات لنین با تروتسکی  علی رسولی - (ف. ک.)
 Lenin über Trotzki  تهیه و تنظیم از غلامرضا پرتوی - تهیه شده از ۴۴ جلد مجموع آثار لنین به زبان آلمانی

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

مقالاتی مربوط به تاریخ اخیر روسیه

در مورد تاریخ اتحاد شوروی سوسیالیستی به علت اخلال و جعلیات امپریالیستی از این تاریخ و مخدوش کردن چهره‌های انقلابی و انقلابی نشان دادن فاسدترین جهره‌های ضد انقلابی در این منطقه از کره زمین و قدرت سیاسی از ۱۹۰۰ تا کنون، ضروریست بازنگری واقع بینانه و ماتریالیستی از این تاریخ و سرزمین  انجام شود. در مرکز این وارونه نشان دادن واقعیات و چهره‌ها، استالین و تروتسکی قرار دارند. امپریالیسم از استالین که یکی از دموکرات ترین انقلابیون کمونیست جهان و یکی از رهبران عالی مقام جنبش جهانی کمونیستی است، هیتلر دوم را ساخته است. در انواع و اقسام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقات اجتماعی، با خرج کردن میلیاردها دلار و به کارگیری صدها روشنفکر خود فروخته با تمام ابزارهای ممکن استالین را لجان مال میکنند. زیرا از استالین میترسند. او مبارزی آشتی ناپذیر و خشن علیه امپریالیسم و جاسوسان آن در شوروی بود. امپریالیسم از استالین شکست خورد. ولی بر تروتسکی خائن پیروز گردید. او را روی دست گرفتند و به مثابه کالائی ارزان به روشنفکران اخته و باری به هر جهتی فروختند و چه ارزان هم فروختند. بدون شناخت درست از تاریخ اخیر روسیه، امکان ساختمان سوسیالیسم پایدار در جهان وجود ندارد. فقط با تکیه بر تجربیات مثبت و منفی پرولتاریای روسیه میتوان سوسیالیسم را در شرایط جدید جهانی با مختصات جدیدش برپا کرد.

استالین دیواریست که امپریالیستها با شکستن آن تجربیات اتحاد شوروی را به لجن میکشند و انقلابیون با آموختن از تجربیات استالین از تجربیات پرولتاریای این کشور بهره میگیرند. به آثار این سایت در مورد این دو شخصیت تاریخ اخیر روسیه رجوع کنید تا حقیقت را از درون واقعیات آشکار سازید.

Go to top