چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آمریکا: 45 میلیون دریافت کننده مواد غذائی دولتی و 90 میلیون نفر خارج از بازار کار

بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا تعداد افرادی که بن مواد غذائی دریافت می کنند در ماه اکتبر 2012 نسبت به رقم رکورد همیشگی اش در ماه سپتامبر به میزان 184954 نفر کاهش یافته و به رقم 47.525 میلیون نفر رسید.
این ارقام اما کماکان وضعیت فلاکت بار بهبود اقتصادی تاکنونی در آمریکا را نشان می دهند که به سختی تأثیرات مثبتی بر زندگی کسانی را نشان می دهد که در فقر زندگی می کنند و به کمکهای دولتی در زمینه مواد غذائی نیازمندند. بیش از هر چیز اما این بالاترین ارقام تاریخی نیازمندان در آمریکا سایۀ تیره ای بر گزارش ماهانۀ بازار کار آمریکا می اندازد که مقدمتا نتیجۀ  حقه های آماری هستند.
نمودار رشد دریافت کنندگان بن مواد غذائی از ژانویۀ 2000. در اکتبر 2012 تعداد 47.525 میلیون نفر بن های مدرن مواد غذائی دریافت می کردند که از طریق کارت اعتباری و به میزان 133.48 دلار برای هر نفر و بر اساس برنامۀ دولتی کمک جایگزین  پرداخت (SNAP) می شود.
این ارقام نسبت به ماه قبل کاهشی معادل 184954 نفر و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایشی معادل 1289165 نفر را نشان می دهند. از سال 200 تاکنون در بازار آزاد ورژن آمریکائی 31 میلیون نفر به گیرندگان بن کمک برای مواد غذائی افزوده شده است.
در اکتبر 2012 هزینۀ برنامۀ SNAP بدون احتساب هزینه های اداری بالغ بر 6.344 میلیارد دلار و به این ترتیب اندکی پائین تر از رکورد 6.407 میلیارد دلار در ماه قبل از آن بود. در کل سال 2011 هزینه های مستقیم کمکهای دولتی به مستمندان بالغ بر 72.944 میلیارد دلار بالغ گردید. در سال 2010 این مبلغ 64.705 میلیارد دلار، در سال 2009 مبلغ 50.359 میلیارد و در سال 2008 "فقط" 34.608 میلیارد دلار بود. در ده ماه اول سال 2012 مبلغ 62.303 میلیارد دلار هزینه شد.
رقم ناپیدای مستمندان باید بسیار بالاتر از این ارقام باشد. زیرا که تنها کسانی می توانند از برنامۀ مدرن پرداخت الکترونیک (Electronic Benefit Transfer (EBT)  با کارت اعتباری "استفاده" کنند که بین 16 تا 60 سال سن داشته باشند و بتوانند ثابت کنند که در جستجوی کار هستند و یا آمادگی آن را دارند که مشاغل معینی را بپذیرند و یا در اقدامات کارآموزی قرار دارند. حتی اگر کسانی همۀ این شرایط را داشته باشند و سنشان بین 18 تا 50 سال باشد و فاقد فرزند باشند، در یک فاصلۀ سه ساله تنها سه ماه از کمکهای SNAP برخوردار خواهند بود. تقریبا 76% بن های مواد غذائی به خانواده هایی با فرزندان اختصاص می یابد و از این مقدار نیز 61% به فرزندانی که تنها با یکی از والدین زندگی می کنند. پیش شرط برخورداری از کمک به مستمندان در سطح درآمد با عطف به خط فقر تعیین می شود. یک خانوار مجرد به شرطی از SNAP برخوردار خواهد شد که درآمد ماهانه ای کمتر از 931 دلار داشته باشد. برای یک خانوادۀ 4 نفره این رقم معادل 1921 دلار در ماه است.
میلیونها کارگری که از یافتن کار ناامید شده و جستجو برای کار را متوقف کرده اند، مانند آمار رسمی بیکاران در شمول SNAP  قرار نمی گیرند. این افراد در آمار بیکاران نیز ملحوظ نمی شوند.
آخرین بار در سال 2010 وزارت کظاورزی آمریکا آمار جزئیات دریافت کنندگان SNAP را اعلام نمود. بر این اسا 47% مستمندان را کودکان زیر 18 سال، 8% افراد مسن تر از 60 سال، 28% زنان در سن اشتغال و 17% را مردان در سن اشتغال تشکیل می دادند. 41% کل کمک بگیران در خانوارهائی با بیش از یک نان آور زندگی می کردند. درآمد متوسط یک خانوار دریافت کنندۀ SNAP (با جمعیت متوسط 2.2 نفر) به طور شرم آوری ناچیز بود و درآمد ناخالصی معادل 731 دلار در ماه را نشان می داد. 20% کل خانوارها در سال 2010 فاقد هر گونه درآمدی بود، در حالی که در سال 1990 تنها 7% خانوارها درآمدی نداشتند.
مواد غذائی توزیع شده در میان فقرا با دقت بسیار تعیین شده هستند. آبجو، شراب، الکل، سیگار، تنباکو، غذای حیوانات خانگی، وسایل بهداشتی، دارو، ویتامین، رفتن به رستوران و حتی فست فود در برنامه جائی ندارند.
ارقام مربوط به برنامۀ بن غذائی با ارقام بازار کار آمریکا نیز خوانائی دارند که به کمک بخش اسقاطی های "غیر مشمول نیروی کار" (Not in Labor Force) نرخ و میزان بیکاری بهتر از وضعیت واقعی اش دیده می شود. نگاهی کوتاه به ارقام خانوارها این حقه بازی را که باعث بهتر شدن ارقام می شود، نشان می دهد.
نخست نگاهی به نرخ اشتغال که وضعیت واقعی بازار کار آمریکا را نشان می دهد. نرخ اشتغال (Civilian Participation Rate) نسیت افراد قادر به کار از سن 16 سالگی و آنهائی که در اختیار بازار کار بودند را نشان می دهد.
نرخ اشتغال افرادی که در اختیار بازار کار بودند نسبت به افراد قادر به کار در کل جمعیت از 16 سال به بالا در دسامبر 2012 به میزان 0.1% به سطح 63.4% کاهش یافت و به این ترتیب در پائین ترین سطح ماههای ژانویه و آوریل 2012 قرار داشت. با در نظر گرفتن نرخ اشتغال از زمان آغاز بحران اقتصادی و مالی در سال 2007 نه تنها هیچگونه بهبودی در بازار کار آمریکا واقع نشده است، بلکه به طور مداوم به وخامت گرائیده وبه پائین ترین سطح کنونی در دسامبر 2012 رسیده است.
تعداد افراد قادر به کار در کل جمعیت نسبت به ماه قبل به میزان 176000 نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلین در مقابل نسبت به ماه قبل به میزان 498000 نفر کاهش داشته است. تعداد کسانی که در ماه دسامبر در اختیار بازار کار بوده اند نسبت به ماه قبل به میزان 49000 نفر کاهش داشت. همزمان با آن تعداد افراد 16 سال به بالائی که در اختیار بازار کار نبودند (Not in Labor Force) افزایش شدیدی به میزان 224000 نفر نسبت به ماه قبل را نشان می دهد و به این ترتیب به بالاترین سطح تاکنونی خود رسیده است.
نمودار نیروهای کاری که از بازار کار خارج شده اند (Not in Labor Force) از ژانویه 1980. در دسامبر 2012 رقم افراد قادر به کاری که ظاهرا در اختیار بازار کار قرار نداشتند به میزان 224000 نفر افزایش یافته و به سطح 89.445 میلیون نفر رسید!
در ماه دسامبر 2012 نسبت به ماه مشابه سال قبل این رقم به میزان باور نکردنی 2.233 میلیون نفر افزایش داشته است. بخش اسقاطی ها (Not in Labor Force) بخش در حال رشد گزارشات بازار کار است و به این ترتیب بی هیچ ملاحظه ای برای پوشاندن وضعیت واقعی بازار کار مورد استفاده قرار می گیرد.
ارقام تمام قادر به کار از 16 سال به بالائی که ظاهرا در اختیار بازار کار قرار ندارند (Not in Labor Force) در مخاسبه میزان و نرخ بیکاری رسمی هیچ نقشی بازی نمی کنند. زیرا که در تعیین این ارقام تنها نیروهائی به حساب می آیند که قادر به کار بوده و در اختیار بازار کار قرار دارند (Civilian Labor Force Level) و یا ارقام شاغلین (Employment Level) که در همه پرسی ها از خانوارها محاسبه می شوند. فرمول محاسبه از این قرار است:
افراد قادر به کار در اختیار بازار کار – ارقام شاغلین = تعداد بیکاران
نسبت تعداد بیکاران و افراد قادر به کاری که در اختیار بازار کار هستند = نرخ بیکاری
نمودار توسعۀ جمعیت قادر به کار از 16 سال به بالا و تعداد شاغلین (خط قرمز) به میلیون از ژانویۀ 2000 تا دسامبر 2012. در حالی که تعداد افراد قادر به کار در کل جمعیت در دسامبر 2012 به میزان 176000 نفر نسبت به ماه قبل افزایش داشت، تعداد شاغلین به اندازۀ 489000 نفر کمتر شد و به رقم 143.060 میلیون نفر رسید.
با توجه به ارقام مورد اشاره و کاهش تعداد شاغلین معلوم می شود که کاهش رسمی نرخ بیکاری در یک دورۀ زمانی دراز مدت تر تنها به کمک ترفندهای آماری امکانپذیر شده است.
در دسامبر 2012 تعداد 11.844 میلیون نفر (440000 نفر بیش از ماه قبل) بیکار بودند. نمودار نرخ بیکاری رسمی U-3 از 1948 تا کنون. در دسامبر نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل 0.2% افزایش یافته و به 7.6% رسید.
... در حالی که از دسامبر 2000 تاکنون تعداد شاغلین در آمریکا تنها به میزان ناچیز 5.214 میلیون نفر افزایش یافته و به 143.060 میلیون نفر رسیده است، تعداد افراد قادر به کاری که در اختیار بازار کار نیستند به میزان 18.954 نفر افزایش یافته و به 89.455 میلیون نفر بالغ شده است. رقم دریافت کنندگان بن مواد غذائی از اکتبر 2000 تا اکتبر 2012 رشد انفجاری داشته و به میزان 30.5 میلیون نفر افزایش یافته است که با تعداد بالای کودکان در این آمار قابل فهم است! در میان انبوه بیکاران و مآیوس شدگان از یافتن کار و شاغلین در حرفه های پست، خانواده های بچه دار بسیاری وجود دارند و بچه ها همیشه در شمول مستمندان دریافت کننده SNAP قرار می گیرند.
این چهرۀ «رؤیای آمریکائی» است، وارونه سازی رفاه برای همه به فقر برای خیلی ها!
تهیه و تنظیم: تحریریۀ امید

Go to top