.....

درباره روزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ در ۵ مارس ۱۸۷۱ در لهستان چشم به جهان گشود. او در هنگام تحصیلات در شهر ورشو به گروه پرولتاریا و در ۱۸ سالگی از لهستان به سوئیس فرار کرد.
پس از نقل مکان خانواده به ورشو، رزا تحصیلات خود را در این شهر آغاز کرد و همین‌جا بود که به گروه «پرولتاریا» پیوست و به فعالی سیاسی بدل شد. به سال ۱۸۸۹، در حالی که تنها ۱۸ سال داشت، برای جلوگیری از دستگیر شدن، از لهستان به سوئیس رفت. در زوریخ در کنار آناتولی لوناچارسکی در رشته علوم طبیعی و اقتصاد سیاسی به تحصیل پرداخت. در همین دوره بود که او با پلخانف و اکسلرد آشنا شد. او پس از جدا شدن از حزب سوسیالیست لهستان، حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان را به وجود آورد. او با کلارا تسکین در ۱۹۱۰ آشنا شد و در همان سال به اخذ دکترا در رشته توسعه صنعتی لهستان نائل آمد. او در آلمان به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست. در ۱۹۰۵ در ورشو زندانی شد و علیه منشویک ها از لنین پشتیبانی نمود. او در ۱۹۱۳ اثر معروف‌اش «انباشت سرمایه» را نوشت. او همراه کارل لیبکنشت فرامسیون اسپاتاکوست‌ها را در حزب سوسیال دموکرات آلمان به وجود آورد. به علت مخالفت با جنگ امپریالیستی دوباره زندانی شد. در زندان جزوه یونیوس و انقلاب روسیه را نوشت. در سال ۱۹۱۹ پلیس آلمان محل اختفای او و کارل لیبکنشت را یافت و آنها را پس از شکنجه در جلوی یک هتل به قتل رساند.

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!