🌹

آوتیس سلطانوویچ سلطان‌زاده یا آوتیس میکائیلیان (۱۲۶۸-۱۳۱۷) در ۱۸ سالگی به جنبش سوسیال دموکراسی قفقاز پیوست و در ۱۹۱۳ به عضویت حزب کمونیست (بلشویک) درآمد. او بعد از شرکت در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، با عده‌ای دیگر حزب عدالت را بنیان نهاد. ۷ هزار ایرانی در این حزب شرکت کردند و اولین کنفرانس آن در واقع جاده صاف کن ایجاد حزب کمونیست ایران بود. او به عنوان یکی از نمایندگان حزب کمونیست ایران در کمینترن شرکت کرد. در ۱۹۲۱ به سمت ریاست اداره خاور میانه به عنوان مشاور لنین برگزیده گردید.
سلطان زاده در ۱۹۳۲ توسط کولاک زاده های رخنه کرده در حزب بلشویک و مخفیانه از استالین، به اعدام محکوم شد و در ۱۶ ژوئیه ۱۹۳۸ اعدام گردید. که بعدا از او اعاده حیثیت شد.