چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

در ستایش تحصن دو روزه معلمان
دی ماه 96 و خیزش کارگران و تهی دستان در بسیاری از شهرهای ایران عبور قطعی جامعه از دوگانه ی منحط اصلاح طلبی و اصول گرایی بود و جنبش های اجتماعی این بار در سطح ارتقاء یافت تری به مصاف سرمایه داری اسلامی رفتند. 

در مهرماه 97 و در دو روز متوالی بسیاری از مدارس ایران در سراسر کشور شاهد تحصن معلمین بودند.آنان به زندگی

در زیر خط فقر ، به تورم و گرانی افسار گسیخته، به برخوردار نبودن از بیمه کارآمد و فراگیر، به ازدحام کلاس های درس، به عدم اجرای طرح رتبه بندی، به برخورد امنیتی و پلیسی به اعتراضات آنان، به تهدید، تبعید، انفصال و زندانی کردن همکارانشان، به کاهش بودجه و سرانه ناچیز مدارس، به کالایی کردن آموزش، برای ده ها هزار کودک بازمانده از تحصیل، به میلیون ها کودک کار که بجای رفتن به مدرسه نوجوانی خود را به نان بخور نمیری می فروشند، به ستم جنسیتی بر دانش آموزان دختر و معلمان زن، به فضای ناکافی و نامناسب آموزشی، به مدارس کپری و بدون سقف وکانکس، به انداختن بار سنگین هزینه مدارس بر دوش والدین، به آموزش ایدوئولوژیک، به فقر کشاندن روزافزون معلمان معترضند. آنان همه این مصیبت ها را حاصل کارنامه ی چهار دهه حاکمیت بورژوازی اسلامی دانسته و از این رو کلیت مناسبات ارتجاعی حاکم را به چالش جدی می طلبند. بخش بزرگی از خواسته های آنان همان مطالباتی هستند که میلیون ها نفر از توده های مردم برای تحقق آنها دست به اعتصاب واعتراض می زنند. بی جهت نبود که بسیاری از تشکل های کارگری و فعالین چپ و سوسیالیست، دانشجویان آزادی خواه، دانش آموزان و خانواده هایشان از هر طریق ممکن پشتیبانی خود را از خواست های معلمان اعلام نمودند و به این ترتیب جنبش های پیشرو اجتماعی یک پیروزی دیگر را در مسیر ایجاد اتحاد بیشتر و در جهت عقب راندن حکومت اسلامی رقم زدند. 

روشن است که در چهارچوب مناسبات طبقاتی فلسفه ی وجودی نهاد آموزش در بهترین حالت چیزی جز بازتولید و توجیه وضعیت نابرابر موجود نیست و یک سیستم اموزشی انسانی و دارای بستر و امکانات رشد برابر برای همه فقط با سرنگونی نظامی امکان پذیر است که آموزش نابرابر بخشی جدایی ناپذیر از آن است.

نظام آموزشی کنونی در ایران ماهیتا از پاسخگویی به مطالبات معلمان و دانش آموزان ناتوان است و جنبش معلمان باید متحد با جنبش های رادیکال دیگر در برابر کلیت نظام سرمایه داری وارد نبردی سرنوشت ساز گردد. تلاشی اقتصادی بستر عینی مساعدی جهت اتحاد جنبش های اجتماعی را شکل داده است. کارگران و کلیه مزدبگیران در برابر حاکمیتی استثمارگر قرار گرفته اند و روزبروز بیشتر از خواسته های صنفی فراتر رفته و برای رسیدن به آلترناتیوی کارگری و از پایین تلاش می کنند. 

معیشت شایسته برای معلمان رفع تبعیض جنسیتی آموزش رایگان فضای امن آموزشی و تمامی خواسته های جنبش معلمان آنچنان با مطالبات سایر اقشار فرودست جامعه در هم تنیده اند که امید بخش ترین پتانسیل را برای عبور از سیستم سرمایه داری حاکم و پیروز بر تمامی سناریوهای ارتجاعی و امپریالیستی پیش چشم فعالین و تشکلهای رادیکال گذاشته است. 

جامعه ی ایران بیشتر از هر زمان دیگری شاهد صف بندی و آرایش نیروهای مختلف سیاسی وطبقاتی است. ا ز یک طرف دست راستی ترین و مرتجع ترین جریانات با امکانات و پشتیبانی دولت های امپریالیستی و حکومت های واپسگرای منطقه تلاش می کنند که آلترناتیوی ضد کارگری را این بار هم بر کارگران و اقشار فرودست تحمیل و از طرف دیگر طبقه ی کارگر و مزدبگیران با ایجاد تشکل های مستقل و از پایین و مبارزات قدم به قدم و با تکیه بر نیروی خود سعی بر زدودن استثمار و نابرابری از چهره جامعه دارند.

در این موقعیت سرنوشت ساز و تاریخی جنبش معلمان می تواند همراه با کارگران زنان و سایر اقشار فرودست جامعه سوژه ای متحد و تعیین کننده باشد که برای همیشه جامعه ایران را از ستم و استثمار رهایی بخشند و نهاد آموزش در خدمت ساختن جامعه ای آزاد و برابر قرار گیرد.
جهان امروز
29.10.2018

ویدئوها

صحبت‌های افشاگرانه زهرا نویدپور، دختری که توسط نماینده ملکان در مجلس اسلامی، سلمان خدادادی، مورد تجاوز قرار گرفته و بعد او را کشته و جسدش را در خانه مادری‌اش انداخته است. این جنایت کار باید در دادگاه زحمتکشان و ستم دیدگان ایران محاکمه و مجازات شود.

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

  ‫وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،‬ در دست‌شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین‌هایمان را داشتیم.
‫پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب‌های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین‌های ما را داشتند.‬
‫                                 "جومو کیانتا"‬


مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئی در آسمانها زندگی می كند كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی، و اگر یكی از این كارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی، رنج بكشی، بسوزی و فریاد و ناله كنی
ولی او تو را دوست دارد… !
                              " جورج كارلین"


کسانی که در مقابل ظلم متحد نمی‌شوند،

در زندان‌های ظالم یکدیگر را ملاقات خواهند کرد

برتولت برشت


 

وصیت نامه وحشی بافقی

روز مرگم هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مست و خراب از می انگور کنید

مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید
مست مست از همه جا حال خرابش بدهید

بر مزارم مگذارید بیاید واعظ
پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ

جای تلقین به بالای سرم دف بزنید
شاهدی رقص کند جمله شما کف بزنید

روز مرگم وسط سینه من چاک زنید
اندرون دل من یک قلمه تاک زنید

روی قبرم بنویسید وفادار برفت
آن جگر سوختهء خسته از این دار برفت


بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستان‌هایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی میکنند

صادق هدایت


آنچه موجب خیزش توده‌ها برای انقلاب میشود، فقر نیست، بلکه پی پردن به علت فقر است

کارل مارکس


 

روی سخن‌ام با شماست ای حکومت‌گران، روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و ای مردم ایران، این ملایان فریبکار و حجت الاسلام های مفتخوار میگویند در غیبت امام زمان حکومت حق ماست و هر کس غیر ما حکومت کند غاصب است. اگر از این زالوها جلو نگیرید و با آن‌ها مماشات کنید بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران رخ خواهد داد. به هوش باشید، چشم و گوش خود را باز کنید!

                                      احمد کسروی


 

نمایش تعداد مطالب
93652

معرفی کتاب

نرگس دختر کارگر -  داستان کارگری


 


شیوه تولید أسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 سیمای دیگری از استالین


تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


 گرگ‌ها و انسان‌ها


 تغییرات اجتماعی و نظام خانواده تا انقراض ساسانیان


 Lenin über Trotzki

 


حقوق زن در ایران

Go to top