چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سخنرانی رضا شهابی درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکی کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که 

در١٢ماه می (٢٢اردیبهشت )

درود های فراوان

رفقا و دوستان من رضا شهابی هستم .عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از ایران در جمع شما حاضر شده ام .ومین کنگره سندیکای شما شرکت می کنم افتخار می کنم و از ابتدا باید اعلام کنم که از اینکه امروز در پنجاه دیکای خودمان برگزاری کنگره تان را به شما تبریک میگویمطرف سند. رفقا !در حالی که از حضور در جمع شما خوشحالم اما نمیتوانم درجمع شما که دوستان من هستید از نگرانی ام نگویم .ت و همکار سندیکاییم حسن سعیدی هستم که چند روز پیش با در این لحظه و این روزها من شدیدا نگران دوسهم دستگیر شدیم اما او کماکان در زندان است .ران دیگر دوستان و کارگران و دانشجویایی هستم که تنها من شدیدا نگبه دلیلکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر دستگیر شده اندشر. رفقا،سال پیش بنا به آمار رسمی در ایران ١٧٠٠عتراص و اعتصاب کارگری و حقوق بگیران اتفاق افتاده استا .یعنی ؛ این اعتصابات در هفت تپه و اهواز و اراک و سایر نقابیش از چهار و نیم اعتراص و اعتصاب در روزط کشور ستگی بازنشستگان، معلمان و دیگر بخش های جنبش کارگری انعکاس گسترده ای در سراسر ایران داشته و از همببرخوردار شده بود. ایران به امری فوری تبدیل شده است و مورد توجه پیشروان امروزه مسئله داشتن تشکل های مستقل کارگری در کارگران قرار گرفته است ولی حاکمیت ایرام کارگران برای تشکل یابی را مورد حمله و سرکوب قرار ان هرگونه اقدمیدهد. یمی ترین سندیکای موجود در این راه مبارزه ی جانانه ی ستدیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بعنوان قدده و اعضای ما هزینه های سنگین را برای آن پرداخته اتدرا به پیش بر .از جمله آقایانابراهیم مددی و داود رضوی هر کدام به پنج سال زتدان محکوم شده اند .عیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی و خانم فرحناز شیری آقایان حسن سبه خاطر تشکیل ستدیکا و حق خواهی از کار اخراج شده اندبیش از ده سال است . من خودم بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط در زتدان گذرانده ام و بیش از ده سال است که به علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام .ی به نظر برسد اما در ایران و همین چند روز قبل ما به شاید باور نکردنرگزاری تجمع بزرگداشت روز اول ماه مه به همراه بیش از خاطر ب٣٠نفر از دیگر کارگران و فرزتدان آنها که دان و شتم قرار گرفتیم و من تا پنج روز پیش در زندان بودمشجو بودند دستگیر شده و مورد ضرب .الان نیز با تودیع کفالت ٢٠٠میلیوتی آزاد و در کنار شما حاضر شده ام .همینطور لازم است اشاره کنم که دو تن از بازشداشت شدگان در اعتراضات کارگران هفت تپه در جنوب ایران به نام ی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز کماکان در هاشرایط اسف باری محبوس هستند. دوستان و رفقای حاضر در کنگره !کای شما نامی آشنا در جنبش کارگری و سندیکایی ایران استسندی .ستدیکای شما ردهای بزرگ کارگران و حقوق بگیران فرانسه عجین شده است با دستاو .سندیکای شما در عرصه همبستگی بین المللی نیز پیش قدم و موثر بوده است.

 

ویدئوها

صحبت‌های افشاگرانه زهرا نویدپور، دختری که توسط نماینده ملکان در مجلس اسلامی، سلمان خدادادی، مورد تجاوز قرار گرفته و بعد او را کشته و جسدش را در خانه مادری‌اش انداخته است. این جنایت کار باید در دادگاه زحمتکشان و ستم دیدگان ایران محاکمه و مجازات شود.

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

  ‫وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،‬ در دست‌شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین‌هایمان را داشتیم.
‫پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب‌های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین‌های ما را داشتند.‬
‫                                 "جومو کیانتا"‬


مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئی در آسمانها زندگی می كند كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی، و اگر یكی از این كارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی، رنج بكشی، بسوزی و فریاد و ناله كنی
ولی او تو را دوست دارد… !
                              " جورج كارلین"


کسانی که در مقابل ظلم متحد نمی‌شوند،

در زندان‌های ظالم یکدیگر را ملاقات خواهند کرد

برتولت برشت


 

وصیت نامه وحشی بافقی

روز مرگم هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مست و خراب از می انگور کنید

مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید
مست مست از همه جا حال خرابش بدهید

بر مزارم مگذارید بیاید واعظ
پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ

جای تلقین به بالای سرم دف بزنید
شاهدی رقص کند جمله شما کف بزنید

روز مرگم وسط سینه من چاک زنید
اندرون دل من یک قلمه تاک زنید

روی قبرم بنویسید وفادار برفت
آن جگر سوختهء خسته از این دار برفت


بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستان‌هایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی میکنند

صادق هدایت


آنچه موجب خیزش توده‌ها برای انقلاب میشود، فقر نیست، بلکه پی پردن به علت فقر است

کارل مارکس


 

روی سخن‌ام با شماست ای حکومت‌گران، روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و ای مردم ایران، این ملایان فریبکار و حجت الاسلام های مفتخوار میگویند در غیبت امام زمان حکومت حق ماست و هر کس غیر ما حکومت کند غاصب است. اگر از این زالوها جلو نگیرید و با آن‌ها مماشات کنید بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران رخ خواهد داد. به هوش باشید، چشم و گوش خود را باز کنید!

                                      احمد کسروی


 

نمایش تعداد مطالب
93655

معرفی کتاب

نرگس دختر کارگر -  داستان کارگری


 


شیوه تولید أسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 سیمای دیگری از استالین


تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


 گرگ‌ها و انسان‌ها


 تغییرات اجتماعی و نظام خانواده تا انقراض ساسانیان


 Lenin über Trotzki

 


حقوق زن در ایران

Go to top