کومله حزب کمونیست ایران و عادت به نذر کردن گاو مرده !
طبق اخباری که طی روزهای گذشته در مورد مذاکرات نیروهای ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی انتشار یافت و سپس عمر ایلخانی زاده مسئول وقت مرکز همکاری احزاب کردستان مورد تائید قرار گرفت چهار حزب ناسیونالیست کرد طی یک سال و نیم پیش تا کنون با جمهوری اسلامی چه با واسطه چه بی واسطه مذاکراتی داشته اند که هنوز از زد و

بندهای ان پرده برداری نشده و عیان در برابر اذهان عمومی نیست . بدون شک کسانی که به مسائل طبقاتی می نگرند و شناخت واقعی و درستی از ماهیت احزاب و دسته جات بورژوازی موجود در اپوزوسیون دارند این چنین مداکراتی از سوی این نیروها انها را شوکه نخواهد کرد . هرچه مبارزات درون مرزهای ایران طبقاتی تر و رادیکاتر شود بدون شک ما شاهد پیوند خوردن بیشتری بین این یا ان گروه و دسته در اپوزوسیون بورژوازی چه بین خود وچه با نیروهای امپریالیستی و چه حتی در شرایط حادتر(برای انها) با جمهوری اسلامی برای مقابله با جنبش کارگران و زحمتکشان خواهیم بود. و این اپوزوسیون چپ و کمونیست است که باید از هم اکنون برای مقابله با چنین پیوندهای نا میمون اماده باشد و با تمام توان ان را افشا و به مقابله ان رود.
این جای هیچ گونه تعجب ندارد . اما چیزی که ما را وادار به تعجب و تفکر می کند . برخورد کومله حزب کمونیست و خود حزب کمونیست ایران در این رابطه است ؟!!!!
اولین موردی که مورد سوال است این است که چرا هیچگاه حزب کمونیست و کومله در رابطه با چنین مسائلی از همان ابتدا مبادرت به افشا گری نمی کند !!!؟؟؟ و بر عکس کاملا ان را از چشم توده ها و جنبش کمونیستی مخفی نگه می دارد؟ این اولین مورد نیست که ما شاهد ان هستیم بارها این اتفاق افتاده . همین دو سال پیش بود که حزب کمونیست نشست کومله با احزاب ناسیونالیست را مخفی کرده بود و حتی پس از افشای ان در نخست ان را تکذیب نمود وبعد زیر فشار اقرار و از خود انتقاد نمود . و اکنون نیز یک سال نیم است ان را مخفی نموده است ؟!!! و باز چون مسئله افشا شد به میدان امد مصداق ان مثل معروف فارسی است که می گوید طرف گاو مرده را نذر می کند. اکنون نیز که یک سال و نیم است این مسئله را مخفی نموده است؟!!!!
ایا این حزب بر این باور نیست که کمونیست ها باید با مردم خود و جنبش کمونیستی صادق باشد؟
ایا رفقا متوجه این قضیه نیستند که با افشای به موقع چنین مواردی نه تنها کمونیستی برخورد نموده بلکه می تواند بین نیروهای بورژوازی اختلاف انداخته و در نتیجه توازن قوا با رژیم را به نفع مردم و مبارزات کارگران حفظ نماید!!
اصولا (اصولن) تحلیل حزب کمونیست ایران از شرایط مشخص فعلی ایران و منطقه چیست ؟ که به جای رد قاطعانه مذاکره و افشای به موقع ان برای مذاکره با جمهوری اسلامی شروطی را مشخص نموده است؟ و لابد صرف پذیرش لفظی جمهوری اسلامی او نیز در صف مذاکره کننده ها قرار می گرفت!!!! واقعیت چیست ؟ چه اتفاقی افتاده است که در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی در بحران عظیم اقتصادی دست و پا می زند و از سوی دیگر مواجه با مبارزات هر روزه کارگران و زحمتکشان است کومله برای مذاکره و اشتی  با این رژیم شرط تعیین کرده است؟
و این در حالی است که رژیم جمهوری نه تنها در عرصه بین المللی بلکه با خود کردها نیز بارها نشان داده که به هیچ قائده و قانونی پایبند نیست .! و هیچ قول قراری را به جا نمی اورد مگر برای ضربه وارد کردن به این نیروها.!
رفقای کومله نه تنها مبادرت به افشا نکردند و با سکوت خود راه را برای احزاب بورژوازی کرد و جمهوری جهل و جنایت اسلامی هموار کردند بلکه این فرصت را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند تا بین نیروها و از ان مهمتر بین ملت کرد و دیگر ملل موجود در ایران فاصله بیفتد و انها در حال انتظارو توهم انشااله که گربه است باقی بمانند.ومانعی برای پیوستن مبارزات حداقل تا مدتی فراهم اید.
پس از افشای قضیه نیز که مبادرت به دادن اطلاعیه نموده و با تلوزیون کومله مصاحبه نمودند فقط در چهار چوب کردستان به بحث نشسته و تلاش دارند که به مذاکره کننده گان و یا نیروی واسطه این را تفهیم کنند که انها نیروی بزرگی و تاثیر گذاری هستند و هرگونه مذاکره بدون انها رسمیت ندارد !!! انگار که رفقای کومله بیشتر از ان ناراحت هستند که به بازی گرفته نشده اند؟!!!
در اطلاعیه انها هیچ ردی از مبارزات کارگران و وضعیت رژیم و دعوت به سراسری کردن مبارزات و پیوستن ملت کرد به مبارزات کارگران دیگر نقاط و و تشویق برای برقراری شوراها (که یکی از خواست های بر حق کارگران بوده است)
دیده نمی شود . و در همین اطلاعیه نیز صریح و رک با هرگونه مذاکره با رژیمی که نه تنها روزانه کردستان را به خاک و خون می کشد بلکه مبارزات کارگران و زحمتکشان بقیه نقاط را نیز هم به خون می کشد و هم با داغ ودرفش پاسخ می دهد به مخالفت بر نمی خیزد.!!!؟؟
چهاردهم ژوییه ۲۰۱۹
محسن رجب زاده
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ویدئوها

متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات انقلابی ۱

سرود ملی را نمیخوانم
امروز روز جمهوری است
و پرچم‌های استقلال
    همه جا پیداست
رئیس جمهور خوش بخت است
پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
تمام کلاه‌خودها مقدسند.

امروز روز جمهوری‌است
و من
مانند همیشه
به جست و جوی کار برخاسته‌ام
سرمائی در تنم دارم
و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
    را رنگ بخشیده است.

سال‌هاست
با دست‌های زخمی‌ام
زمین را می‌آزمایم
تا در پس هر غروب غمگین
عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

امروز روز جمهوری است
رئیس جمهور خوش بخت است
در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
من میان پرچم‌های در اهتزار
گرسنگی را فریاد می‌زنم.

من سرود ملی را بلد نیستم
سرود من نوائی‌ست بی وطن
و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

امروز روز جمهوری است
در هیچ کارخانه و معدنی
کارفرمائی مدح نمی‌شود.
چهره‌ی قهرمانی
    که دستور کشتار داده است.
بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

من سرود ملی را بلد نیستم
من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                 سراینده: علی رسولی

معرفی کتاب

نرگس - دختر کارگر   داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها   داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


 حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!