به احکام حبس بازداشتی‌های هفت تپه باید وسیعا اعتراض کرد.
علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه مبارزه خواهیم کرد! بر اساس اخبار واصله، دستگاه قضایی بعد از ماه ها آزار و اذیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه، نهایتا برای شاد کردن دل سرمایه داران و کارفرماها و به

هدف سرکوب کارگران، حکم ظالمانه 14 سال حبس برای اسماعیلبخشی و 6 سال حبس برای محمد خنیفر و 18 سال حبس برای هر کدام از خانم ها سپیده قلیان، عسلم حمدی و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی فر صادر کرد.
ابراهیمرئیسی که به هدف سرکوب گسترده کارگران بر سر کار آمده با همراهی دستگاه های امنیتی که همگی وظیفه دفاع از منافع سرمایه داران و کارفرمایان را دارند، در انجام وظیفه ضدکارگری خود سنگ تمام گذاشته اند اما از این واقعیت غافل هستند که مطالبات انباشته شده کارگران را نمیتوان با صدور حکم برای تعدادی کارگر، نادیده گرفت. آتش خشمکارگران در هفت-تپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه میکشد و دور نیست زمانی که کارگران دیگر نیز که در اثر وضعیت معیشتی خانمانسوز و فقر و فلاکت روزانه و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی هر روزه زیر ستم و ظلم هستند، دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند و تکلیف خود را با اوضاع سیاسی-اقتصادی جاری معین کنند.
ما ضمن محکوم کردن صدور این احکام ستمگرانه و ضد کارگری خواهان اتحاد هر چه بیشتر کارگران برای مقابله با این وضعیت بوده و اعلام میکنیم که قطعا در مقابل این احکام و وضعیت معیشتی مصیبت باری که بر ما تحمیل کرده اند دست به اعتراضات بیشتر و متحدانه تری خواهیم زد.
کانال مستقل کارگران هفت تپه - شنبه - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

ویدئوها

متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات انقلابی ۱

سرود ملی را نمیخوانم
امروز روز جمهوری است
و پرچم‌های استقلال
    همه جا پیداست
رئیس جمهور خوش بخت است
پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
تمام کلاه‌خودها مقدسند.

امروز روز جمهوری‌است
و من
مانند همیشه
به جست و جوی کار برخاسته‌ام
سرمائی در تنم دارم
و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
    را رنگ بخشیده است.

سال‌هاست
با دست‌های زخمی‌ام
زمین را می‌آزمایم
تا در پس هر غروب غمگین
عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

امروز روز جمهوری است
رئیس جمهور خوش بخت است
در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
من میان پرچم‌های در اهتزار
گرسنگی را فریاد می‌زنم.

من سرود ملی را بلد نیستم
سرود من نوائی‌ست بی وطن
و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

امروز روز جمهوری است
در هیچ کارخانه و معدنی
کارفرمائی مدح نمی‌شود.
چهره‌ی قهرمانی
    که دستور کشتار داده است.
بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

من سرود ملی را بلد نیستم
من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                 سراینده: علی رسولی

معرفی کتاب

نرگس - دختر کارگر   داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها   داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


 حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!