قدرت خلق!

خلق نه هیچ تانکی دارد، نه بمبی، و نه موشک کروز دارد و یا سلاح هسته ای. شرکت ثروت‌مندی هم ندارد که بتواند فعالیت‌هایش را تأمین مالی کرده و سرمایه گذاری کند. روزنامه قدرت‌مندی ندارد که نظرات و فعالیت‌هایش را به اطلاع عموم برساند.

اما همین خلق دارای قدرت میلیون‌ها انسان است که جهت رسیدن به احتیاجات و سیاست‌های خود عمل می‌کنند، و

این قدرتی جهانی‌ست. این قدرت در اقدامی بی سابقه و هم‌آهنگ شده علیه جنگ، و فقر ناشی از برنامه های ریاضت اقتصادی تحمیل شده توسط دولتهایی‌ست که درخدمت خواسته‌های سیری‌ناپذیر جهت سود شرکت‌های فراملی هستند.

قدرت خلق همه استدلال‌های اخلاقی و حقانیت را در کنار خود دارد. تصمیمات حامیان جنگ تنها با دروغ قابل دفاع است. قدرت خلق بازتاب احتیاجات مردم در مقیاس جهانی‌ست. این قدرت بیان‌گرمنافع واقعی ملی تمام کشورهاست.

مسئله صلح یا جنگ مسئله ای جهانی‌ست که بر زندگی میلیون‌ها انسان در حال افزایش تأثیرگذارست. تنها گروه کوچکی از دولت‌ها هستند که برای جنگ، تجاوز، تهاجم و اشغال بقیه کشورها برنامه ریزی می‌کنند و درنظر دارند این‌ بی‌عدالتی را به بقیه کشورها و مردم جهان تحمیل کنند، در حالی‌که اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها و مردم جهان مخالف جنگ و عواقب آن هستند.

این جنبش تنها علیه هرجنگ خاصی نیست‌، بل‌که بطور کلی علیه جنگ‌هایی‌ست که به مدت هزاران سال باعث رنج وعذاب و مرگ میلیون‌ها و میلیون‌ها انسان‌های بی‌گناه شده است. مردم جهان اکنون «نه به جنگ» می‌گویند، یعنی که باید علیه جنگ بود و آن‌را رد نمود. مردم جهان خواهان محو جهانی تمام سلاح‌های جنگ هستند.

عوامل زیادی به جنبش کنونی کمک کرده است. جنبش منع بمب، و مخالفت با جنگ ویتنام، خواهان خلع سلاح کامل بین المللی و مخالف استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی است، و جنبش‌های ضدجهانی سازی و زیست محیطی، و جنبش‌های مخالف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همه نقش داشته و کمک کرده اند.

پشت تبلیغات قدرت‌های حاکم، سیستمی وجود دارد که با ایجاد جنگ رونق گرفته و پیش‌رفت می‌کند، و هرگز از جنگ به عنوان ابزار دست‌یابی به اهداف خود کوتاهی نمی‌کند. سیستم مذکور با حرص و طمع تحریک می‌شود و جهت اشغال کشورهای دیگر، و به چنگ گرفتن منابع و استثمار مردم آن کشورها حرکت می‌کند - این سیستم امپریالیسم است که بنوبه خود محصول سرمایه داری‌ست.

آن‌ها- امپریالیست‌ها خواهان بازگشت دوران استعماری هستند که در آن تمام کشورها تحت کنترل نظامی، اقتصادی و سیاسی آن‌ها قرار بگیرند. جنگ تنها زمانی از جامعه انسانی خارج  رخت بر می بندد که سیستمی که با جنگ پیش‌رفت می‌کند، جایگزین گردد. دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. این امر باید به هدف جنبش ضدجنگ تبدیل گردد.

قدرت خلق محو نشدنی‌ست. اکنون مردم جهان می‌توانند ببینند که چقدرقدرت‌مند شده اند، زیرا که در هرکشوری متحدانی دارند. این یک جنبش واقعا بین المللی‌، و ترکیبی است از مردم همه ملیت‌ها، همه مذاهب و همه بجز راست‌گراترین طیف سیاسی. 

با بروز جنگ برخی این‌گونه فکر می‌کنند که « نمی‌توان هیچ کاری کرد»، و علی‌رغم همه مبارزات مردم، دولت‌ها هیچ توجهی به شهروندان خود نمی‌کنند. این ایده در مورد برخی از دولت‌ها حقیقت دارد. بنابراین، وظیفه این‌ست‌که چنین دولت‌هایی را از ریاست برکنار نمود. این در اولویت وظیفه مردم استرالیا (وجهان – م) است که دولت ائتلاف، دولت جنگ و خیانت ملی را برکنار نمایند.

قدرت خلق باید دولت‌های جدیدی تشکیل دهد که واقعا جهت احتیاجات عموم مردم و مهم‌تر از همه، برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات بین المللی تلاش نماید.

همان‌گونه ‌که جنبش جهانی علیه جنگ ائتلافی از بسیاری نیروهاست، دولت‌های خلقی جدید با سیاست‌های جدید نیز می‌توانند ائتلاف‌هایی تشکیل دهند که نیروهای سیاسی را بر اساس یک برنامه سیاسی و اقتصادی توافق شده متحد نمایند.

از جنگ می‌توان جلوگیری نمود، اما اگر هراتفاقی بیفتد، قدرت جهانی خلق متولد شده است که آینده ای بهتر و صلح آمیز را برای خلق‌های تمام کشورها به ارمغان می آورد.

به قدرت خلق خوش آمد میگوئیم!

سرمقاله گاردین (ارگان حزب کمونیست استرالیا)

برگردان: آمادور نویدی

 

ویدئوها

متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات انقلابی ۱

سرود ملی را نمیخوانم
امروز روز جمهوری است
و پرچم‌های استقلال
    همه جا پیداست
رئیس جمهور خوش بخت است
پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
تمام کلاه‌خودها مقدسند.

امروز روز جمهوری‌است
و من
مانند همیشه
به جست و جوی کار برخاسته‌ام
سرمائی در تنم دارم
و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
    را رنگ بخشیده است.

سال‌هاست
با دست‌های زخمی‌ام
زمین را می‌آزمایم
تا در پس هر غروب غمگین
عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

امروز روز جمهوری است
رئیس جمهور خوش بخت است
در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
من میان پرچم‌های در اهتزار
گرسنگی را فریاد می‌زنم.

من سرود ملی را بلد نیستم
سرود من نوائی‌ست بی وطن
و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

امروز روز جمهوری است
در هیچ کارخانه و معدنی
کارفرمائی مدح نمی‌شود.
چهره‌ی قهرمانی
    که دستور کشتار داده است.
بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

من سرود ملی را بلد نیستم
من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                 سراینده: علی رسولی

معرفی کتاب

نرگس - دختر کارگر   داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها   داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


 حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!