دستگاه قضایی رژیم کشتار، باردیگر احکام ضد کارگری بیدادگاه خود را صادر کرد!

خیزش اجتماعی آبانماه کل این نظام گندیده را به چالش کشید، بی اعتبارکرد، ترس و وحشت بر کل این نظام و سران ریز و درشت آن انداخت و خواهان تغییر پایه ای آن شد و کماکان این جنگِ آغاز شده، به اشکال مختلف در جریان است. صدها نفر از کارگران، زحمتکشان و جوانان در خیزش اجتماعی آبانماه به فجیح ترین

شکل جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دستگیرشده و هر روز فاجعه شکنجه و سربه نیست کردن دستگیرشدگان را شاهد هستیم. سایت های خبری هر روزه کشف اجساد تازه ای از جان باختگان آبان ماه را در سراسر کشور مخابره می کنند.
اما دانشجویان در شانزدهم آذر، روز دانشجو آنچنان محکم و استوار و مصمم به ادامه این جنگ، بر طبل مبارزۀ تا به آخر کوبیدند که پایه های سه قوه نظام به لرزه درآمد.
در چنین شرایطی دستگاه قضایی وحشت زده، باردیگر احکام بیدادگاه خود را علیه کارگران هفت تپه و حامیانشان صادر نمود. احکام کیلویی این نظام گندیده سرمایه داری اسلامی، 5 سال زندانی برای علی نجاتی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی، عسل محمدی و نیز عاطفه رنگریز و مرضیه امیری صادر کرد. دستگاه قضایی و ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی همراه با تمامی ارگانهای سرکوب رژیم دست در دست هم به فکر خریدن زمان برای حفظ نظام ورشکسته و در حال سرنگونی هستند و همین چند روز گدشته بود که 16 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را تلفنی به پلیس امنیت احضار کردند و به دنبال گرفتن تعهد مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم شرکت در تجمعات اعتراضی هستند.به خیال باطلشان میتوانند با این تهدید و ارعاب و احکام بیدادگاه خود وقفه ای در مبارزه کارگران و زحمتکشان ایجاد کنند. از این دژخیمان انتظار دیگری نمیتوان داشت. در شرایط کنونی باید منتظر وحشیگری بیشتری از جانیان در حکومت بود، اینها زوال خود را هرروز بیشتر و بیشتر مشاهده میکنند. جنبش کارگری تاکنون نشان داده است که در مقابل این نظام سر فرود نخواهد آورد و برای منافع خود وکل جامعه و همراهی با جنبش اجتماعی جاری بیوقفه مبارزه خود را به پیش خواهد برد.
اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر جنبش کارگری و نهادهایش در همراهی و همسوئی با دیگر جنبشهای اجتماعی جواب محکمی به این دستگاه فاسد خواهد داد. کل این سیستم آغشته به ستم، تبعیض و استثمار است و هیچ راهی جز سرنگونی و تغییر کامل دستگاه حاکم و اداره جامعه به دست شوراهای کارگری و مردمی باقی نمانده است.

پیروزباد جنبش سرنگونی نظام سرمایه داری اسلامی

برقرار باد شوراهای مردمی

زنده باد خود مدیریتی جامعه

ویدئوها

متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات انقلابی ۱

سرود ملی را نمیخوانم
امروز روز جمهوری است
و پرچم‌های استقلال
    همه جا پیداست
رئیس جمهور خوش بخت است
پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
تمام کلاه‌خودها مقدسند.

امروز روز جمهوری‌است
و من
مانند همیشه
به جست و جوی کار برخاسته‌ام
سرمائی در تنم دارم
و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
    را رنگ بخشیده است.

سال‌هاست
با دست‌های زخمی‌ام
زمین را می‌آزمایم
تا در پس هر غروب غمگین
عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

امروز روز جمهوری است
رئیس جمهور خوش بخت است
در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
من میان پرچم‌های در اهتزار
گرسنگی را فریاد می‌زنم.

من سرود ملی را بلد نیستم
سرود من نوائی‌ست بی وطن
و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

امروز روز جمهوری است
در هیچ کارخانه و معدنی
کارفرمائی مدح نمی‌شود.
چهره‌ی قهرمانی
    که دستور کشتار داده است.
بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

من سرود ملی را بلد نیستم
من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                 سراینده: علی رسولی

معرفی کتاب

نرگس - دختر کارگر   داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها   داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


 مزدک، خدا و اهریمن


حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!