از طویله اوژیاس تا طویله آیت الله‌ها! ناسیونالیسم باز هم گند زد!

گند و کثافت اصطبل اسلامی فقط فضولات آیت الله ها نیستند. طیفی که در مراسم سینه زنی برای قاسم سلیمانی، شانه هایشان را زیر تابوت این جنایتکار بردند نشان میدهد
در اسطوره های یونان، اوژیاس پادشاه الیس اصطبلی بزرگ با سه هزار گاو داشت. این اصطبل سی سال تمیز نشده بود.

بوی گندش همه جا را گرفته بود. تا اینکه هرکول یک روز آب دو رودخانه بزرگ را منحرف کرد و آن اصطبل را شسست و تمیز کرد.
کثافتی که اصطبل جمهوری اسلامی را گرفته است البته قابل مقایسه با اصطبل اوژیاس نیست. 
آنجا اصطبل گاوها بود و اینجا اصطبل آیت الله هاست. آنجا سه هزار گاو زندگی میکردند، اینجا بیش از سه هزار آیت الله و حجت الاسلام و همکیشان کت و شلوارپوششان مشغول کشتن زندگیها هستند! آنجا سی سال فضولات گاوها تمیز نشده بود. اینجا را 40 سال است گند و کثافت آیت الله ها گرفته است!
آنجا را یک هرکول و دو رودخانه میتوانست تمیز کند. اینجا را ده هرکول و ده رودخانه هم نمتیوانند تمیز کنند.
اصطبل آیت الله ها تمیز شدنی نیست. باید ویرانش کرد. باید مدفونش کرد. باید آنچنان مدفونش کرد که دیگر هرگز هرگز نتواند زندگی بشر را آلوده کند.
و این کار فقط از عهده هرکولی بر میاید که نه قصد تمیز کردنش بلکه قصد نابودیش را دارد. و این هرکول همان است که فقط گوشه ای از زور بازویش را در خیزش کارگران، در قیامهای 96 و 98 به آیت الله ها، به حکام اسلامی، به جمهوری اسلامی سرمایه داران و به جنبش

  گردانندگان سایت بر آنند که انقلاب قهرآمیز توده‌ای به رهبری یک حزب کمونیست سراسری که در پراتیک اجتماعی و طبقاتی خود توانسته باشد اکثریت مردم ستم دیده و استثمار شده را متحد کند قادر خواهد بود سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را رهبری نماید و طبقه کارگر بلافاصله دیکتاتوری خود را برقرار کند. "جنبش سوم" برای ما مفهومی ندارد.        

اسلامی نشان داد. این هرکول همان است که بعد از قتل عام آبان در کمین حکومت نشست و و بعد از قتل عام موشکی 176 انسان بیگناه درهوا به خیابانها برگشت و فریاد زد: "کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم"، "جمهوری  اسلامی، نابود باید گردد" و ...!
ناسیونالیسم باز هم گند زد!
گند و کثافت اصطبل اسلامی فقط فضولات آیت الله ها نیستند. طیفی که در مراسم سینه زنی برای قاسم سلیمانی، شانه هایشان را زیر تابوت این جنایتکار بردند نشان میدهد که در اصطبل اسلامی کسان دیگری هم سهیم هستند: ملی- مذهبی های به "اپوزیسیون" پرتاب شده و بقایای سرگردان از ناسیونالیستهای سطلنت سرنگون شده در این میان شاخص بودند.
کسی که به "برکت" ددمنشیها و رذالتهای جنبش اسلامی فراموش کند که ناسیونالیسم به همان اندازه جنبش اسلامی ارتجاعی است؛ حتما تعجب خواهد کرد وقتی ببیند چه کسانی در بازار گرمی برای کارناوال شنیع جنازه چرخانی حکومت اسلامی سر از پا نشناختند.
وقتی به صف عزاداران قاسم سلیمانی نگاه میکنید فورا این چهره ها را تشخیص میدهید که پای همدیگر را لگد کردند تا در صف اول سینه زنی برای سردار قاتل دیده شوند:
عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد خاتمی که "سردار اسلام" خامنه ای برای او "قهرمان ملی ایران و اسلام" است!
مسعود بهنود، ژورنالیست نان به نرخ روز خور مشهور که صندلی ثابت در بی بی سی دارد، کسی که "سردار اسلام" خامنه ای برایش "سردار عارف" است!
محمود دولت آبادی نویسنده توده ای فرومایه ای که "سردار اسلام" خامنه ای برای او "فرزند شایسته این آب و خاک" است که مرگش مثل "خاری در دل نشسته" است!
مشتی سلبریتی بی همه چیزکه همه چیزشان را در قبال رانت فرهنگی یک حکومت آدمخوار فروخته اند.  کسانی که لابد انتظار دارند سینه زدن برای "سردار اسلامی" خامنه ای، لقمه بزگتری از سفره چپاول اسلامی - هر چقدر خونین و چرکین - نصیبشان خواهد کرد!
اردشیر زاهدی، وزیر خارجه سلطنت سرنگون شده که "سردار اسلامی" خامنه ای برای او " سربازی دلاور برای وطن ما"، "افسری شرافتمند و میهن‌پرست" است!
و بالاخره، رضا پهلوی که هر وقت شبح سرنگونی نزدیکتر میشود، فورا خواب قدرت می بیند و دست به دامن سرداران سپاه میشود که کمک کنند ماشین سرکوب دست نخورده بماند! (انصافا باید گفت که او طوری در این مراسم شنیع ظاهر شد که هم خدا و هم خرما را یکجا داشته باشد. سکوت کرد تا از یکطرف، پیش مردم متنفر از نظام اسلامی و سپاه پاسدارانش خیلی خراب نزند و از طرف دیگر دل سرداران سپاه را بدست بیاورد. و اتفاقا به همین دلیل حتی در میان بخشی از هواداران خودش هم به چوب دوسر نجس تبدیل شد!)
به خاطر بیاورید که اغلب این بی آبروهای سیاسی آنهایی هستند که قبلا در داخل وخارج برای رئیس جمهور شدن رفسنجانی، بعدا خاتمی و بعدا روحانی مجاهدتهای زیادی کرده اند و تا کنون در تداوم عمر حکومت اسلامی نقش رذیلانه ای ایفا کرده اند. شرمشان باد!
یک اشاره تاریخی:
این اولین بار نیست که این دو جریان ارتجاعی به سمت همدیگرغش میکنند. اسلام و ناسیونالیسم دو ایدئولوژی و دو جریان سیاسی شناخته شده در تاریخ ایران هستند که مثل دو قلوی ایدئولوژیک - سیاسی در تاریخ سیاسی ایران یا باهم و در کنارهم بوده اند و یا در رقابت با همدیگر برای کسب هژمونی و بدست گرفتن قدرت سیاسی و سازماندهی قدرت سیاسی برای طبقه سرمایه دار در رقابت بوده اند. به این اعتبار هر دو  نقش ارتجاعی در مقابل جنبش برای آزادی و برابری ایفا کرده اند و خواهند کرد.
آنها دشمن مشترکی دارند که هر گاه  در مقابلش احساس خطر کنند دست یاری به سوی هم دراز میکنند. آن دشمن مشترک جنبش سومی است که هدفش پایان دادن به دیکتاتوری، نابرابری، استثمار، حاکمیت اقلیت سرمایه دار بر اکثریت کارگران و جامعه است. جنبشی است که برای ساختن جامعه ای از شهروندان آزاد و و برابر و مرفه مبارزه میکند. طبقات حاکم در تاریخ ایران، برای مقابله با این جنبش، یا به ناسیونالیسم متوسل شده اند یا به مذهب و یا به هر دو باهم.
انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دو رخداد تاریخی مهم و دو گواه تاریخی این حقیقت سیاسی هستند.
در انقلاب مشروطه ناسیونالیسم دست بالا پیدا کرد و به ایدئولوژی اصلی طبقه حاکم تبدیل شد اما از همان اول با گماردن پنج مجتهد به نمایندگی از جریان اسلامی برای انطباق قوانین با شریعت اسلام جای دوقلوی تاریخی اش را محفوظ نگه داشت.
در انقلاب 57 جریان اسلامی قدرت را از جریان ناسیونالیستی تحویل گرفت و حکومت اسلامی را سازمان داد. حکومتی که امروز در یک سرازیری با شیب بسیار تند قرار گرفته است. حکومتی که همان جنبش سوم به میدان آمده است تا به عمر سراپا خون و جنایت و کثافتش پایان دهد.  
تحرک همین جنبش سوم است که امروز هر دو جریان اسلامی در حکومت و ناسیونالیستی در اپوزیسیون، این دوقلوی تاریخی را بشدت نگران کرده است. آنقدر نگران که هر دو جریان تا میتوانند زیر بغل دیگری را میگیرند که این جنبش قدرت نگیرد.
میدانید که مدتهاست سران حکومت اسلامی برای پناه گرفتن در مقابل تعرض قدرتمند همین جنبش سوم، به ناسیونالیسم پناه میبرند. آنها به وضوح می بینند این جنبش به میدان آمده است تا حکومتشان را همراه با ایدئولوژی اسلامیش جارو کند.  دخیل بستن احمدی نژاد به لوح کورش و چفیه انداختنش برگردن کورش و کاوه آهنگر فقط یک جلوه از دست دراز کردن اسلام به سوی ناسیونالیسم است.
از سوی دیگر، شاخه های مخلتف ناسیونالیسم حواسشان هست که در تندپیچهای سیاسی زیر بغل حکومت اسلامی را بگیرند تا در مقابل تعرض این جنبش سوم زمین نخورد. تکلیف جریانات ملی - مذهبی که معلوم است. عنوانشان به اندازه کافی گویاست. آنها بخشی از حکومت بودند و هستند که به زور آنهم بخشا مجبور شده اند در نقش "اپوزیسیون" ظاهر شوند. اما حتی ناسیونالیسم پرو غرب که بعد از انقلاب 57 به اپوزیسیون تبدیل شد و امروز تلاش میکند به آلترناتیو تبدیل شود، به هر تلاشی دست خواهد زد که اگر کار از کار گذشته باشد، جمهوری اسلامی طوری زمین بخورد که اولا، همه ارگانهایش - ارگانهایی که بعدا برای ادامه حاکمیت طبقه سرمایه دار لازم خواهد شد – در هم نشکند و جا باز کردن برای آخوند خوب و اسلام خوب و پاسدار خوب در آینده ایران همین هدف را دنبال میکند و ثانیا، جنبش سوم، جنبش آزادی و برابری، یعنی جنبش کمونیسم کارگری در جریان سرنگونی حکومت اسلامی دست بالا پیدا نکند.
به طور خلاصه، علت مشخص سیاسی دل دادن و قلوه گرفتنها میان دو جنبش و دو ایدوئولوژی ارتجاعی اسلام وناسیونالیسم در دوره حاضر این است که جنبش اسلامی در قدرت است و در سراشیبی سقوطش و برای بقایش به سمت ناسیونالیسم دست دراز میکند و ناسیونالیسم در اپوزیسیون است و برای ایفای نقش در آینده سیاسی به خرافه مذهبی و اسلام خوب و آخوند خوب و پاسدار خوب عشوه گری میکند.
در آخر:
متعاقب قیام 96 و 98 جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخی تعیین کننده ای قرار گرفته است.  مردم در فاصله دو سال دو بار با شعار "جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم" و برای به پایین کشیدن حکومت اسلامی  قیام کردند. هردو قیام با توحش حکومت اسلامی مواجه شد. بازگشت جنبش سرنگونی به خیابانها علیرغم کشتار آبان و علیرغم قدرت نمایی پوشالی بر سر جنازه قاسم سلیمانی این بار با شعارهایی حتی تندتر علیه شخص خامنه ای و کل حکومت اسلامی نشان میدهد که جامعه با شتاب بیشتری به مقاطع تعیین کننده تری نزدیکتر میشود. مقاطعی که مشخصه اش تزلزل بیشتر در صفوف بالاییها، عزم بیشتر در صفوف پایینیها، و نهایتا ساقط کردن حکومت اسلامی و باز شدن فرجه برای قدرت گرفتن جنبش سوم است.
هر چقدر به این سمت بیشتر پیش برویم همانقدر شاهد اشکال تازه تری از تحرک انواع ناسیونالیستها در مقابل جنبش سوم خواهیم بود. همان غریزه طبقاتی مشترک که ناسیونالیسم و جنبش اسلامی را تاریخا و بارها در کنار هم قرار داده است، امروز هم در مقابل پیشروی و پیروزی جنبش سوم این دو جنبش را به هم نزدیک خواهد کرد.
تنها با پایان دادن قطعی به حیات حکومت اسلامی و قدرت گرفتن جنبش سوم است که میتوان ناسیونالیسم، این دو قلوی تاریخی اسلام را حاشیه ای کرد و در نهایت جامعه را همراه خرافه مذهبی و اسلامی از خرافه مخرب ناسیونالیسم هم رها کرد. *
محسن ابراهيمى
January 19, 2020

ویدئوها


متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات مترقی و انقلابی

 • مادر مصطفی کریم بیگی سخن میگوید: Open or Close
  مادر مصطفی کریم بیگی سخن میگوید:
  ‏٣٧ سال پيش با وجود مصطفايم مادر شدم ، هيچ نميدانستم مادر شدنم عجين شده با چنين روزهاي پر دردي ، هيچ نميدانستم ٢٦ سال بعد بايد كوچه به كوچه دنبال فرزندم بگردم و در سردخانه اي در جنوب شهر شناسايي اش كنم ، هيچ نميدانستم روزي در دادگاه بايد مقابل قاضي بنشينم بگويم.
  ‏چون يك مادرم چنين و چنان كردم ،تولد مصطفي و مسير زندگي اش از من زن ديگري ، مادر ديگري و انسان ديگري ساخت و چه خوب كه من با وجود مصطفي مادر شدم. 
  مصطفي دليلي شد تا در خودم زن ديگري را كشف كنم كه ميتواند تا انتهاي مبارزه با ظلم برود ،تهديد بشود و اسيب ببيند اما همچنان دادخواه بماند.
  ‏من آن زن ديگر را با تمام رنج هايش دوست ميدارم زيرا هديه مصطفي به من است كه با تولدش و مسير زندگي اش به من هديه كرد 
  پسرم تولدت مبارك 
  ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩
  مادرت شهناز
 • از مرگان فریمن Open or Close

  مرگان فریمن:
  در حال حاضر در ۱۷۹ کشوری که درگیر ویروس کرونا هستند از ۵۰ خدای مختلف درخواست کمک میشه ولی تا به حال از هیچ کدام از خداها کمک نیامده.
  ولی وقتی که علم واکسن آن را پیدا کند هر کس از خدای خود تشکر می‌کند.

 • سروده‌ای از احمد شاملو Open or Close

  یاران ناشناخته ام

  یاران ناشناخته ام
  چون اختران سوخته
  چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد
  که گفتی
  دیگر، زمین، همیشه، شبی بی ستاره ماند.
  ***
  آنگاه، من، که بودم
  جغد سکوت لانه تاریک درد خویش،
  چنگ زهم گسیخته زه را
  یک سو نهادم
  فانوس بر گرفته به معبر در آمدم
  گشتم میان کوچه مردم
  این بانگ با لبان شررافشان:

  آهای !
  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
  خون را به سنگفرش ببینید! …
  این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
  کاینگونه می تپد دل خورشید
  در قطره های آن
  ***
  بادی شتابناک گذر کرد
  بر خفتگان خاک،
  افکند آشیانه متروک زاغ را
  از شاخه برهنه انجیر پیر باغ …

  خورشید زنده است !
  آهنگ پر صلابت تپش قلب خورشید را
  من
  روشن تر،
  پر خشم تر،
  پر ضربه تر شنیده ام از پیش…

  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
  از پشت شیشه ها
  به خیابان نظر کنید !
  از پشت شیشه ها …..
  ***
  نو برگ های خورشید
  بر پیچک کنار در باغ کهنه رست .
  فانوس های شوخ ستاره
  آویخت بر رواق گذرگاه آفتاب …
  ***
  من بازگشتم از راه،
  جانم همه امید
  قلبم همه تپش .
  چنگ ز هم گسیخته زه را
  زه بستم
  پای دریچه،
  بنشستم
  و ازنغمه ئی
  جام لبان سرد شهیدان کوچه را
  با نوشخند فتح
  شکستم :

  آهای !
  این صبحگاه است گوئی به سنگفرش
  که اینگونه می تپد دل خورشید
  در قطره های آن …

  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید
  خون را به سنگفرش ببینید !
  خون را به سنگفرش بینید !
  خون را به سنگفرش  ….

                                              احمد شاملو

 • سروده‌ای از فروغ فرخزاد Open or Close

  آیه‌های زمینی

  آنگاه
  خورشید سرد شد
  و برکت از زمین ها رفت
  ‪ ‬

  سبزه ها به صحراها خشکیدند
  و ماهیان به دریاها خشکیدند
  و خاک مردگانش را
  زان پس به خود نپذیرفت


  شب در تمام پنجره های پریده رنگ
  مانند یک تصور مشکوک
  پیوسته در تراکم و طغیان بود
  و راهها ادامهء خود را
  در تیرگی رها کردند


  دیگر کسی به  عشق نیندیشید
  دیگر کسی به فتح نیندیشید
  و هیچکس
  دیگر به هیچ چیز نیندیشید


  در غارهای تنهائی
  بیهودگی به دنیا آمد
  خون بوی بنگ و افیون میداد
  زنهای باردار
  نوزادهای بی سر زائیدند
  و گاهواره ها از شرم
  به گورها پناه آوردند


  چه روزگار تلخ و سیاهی
  نان ، نیروی شگفت رسالت را
  مغلوب کرده بود
  پیغمبران گرسنه و مفلوک
  از وعده  گاههای الهی گریختند
  و بره های گمشدهء عیسی
  دیگر صدای هی هی چوپانی را
  در بهت دشتها نشنیدند
  ‪ ‬

  در دیدگان آینه ها گوئی
  حرکات و رنگها و تصاویر
  وارونه منعکس میگشت
  و بر فراز سر دلقکان پست
  و چهرهء وقیح فواحش
  یک هالهء مقدس نورانی
  مانند چتر مشتعلی میسوخت


  مرداب های الکل
  با آن بخارهای گس مسموم
  انبوه بی تحرک روشنفکران را
  به ژرفای خویش کشیدند
  و موشهای موذی
  اوراق زرنگار کتب را
  در گنجه های کهنه جویدند
  خورشید مرده بود
  خورشید مرده بود ، و فردا
  در ذهن کودکان
  مفهوم گنگ گمشده ای داشت
  ‪ ‬

  آنها غرابت این لفظ کهنه را
  در مشق های خود
  بالکهء درشت سیاهی
  تصویر مینمودند
  ‪ ‬

  مردم ،
  گروه ساقط مردم
  دلمرده و تکیده و مبهوت
  در زیر بار شوم جسدهاشان
  از غربتی به غربت دیگر میرفتند
  و میل دردناک جنایت
  در دستهایشان متورم میشد
  ‪ ‬

  گاهی جرقه ای ، جرقهء ناچیزی
  این اجتماع ساکت بیجان را
  یکباره از درون متلاشی میکرد
  آنها به هم هجوم میآوردند
  مردان گلوی یکدیگر را
  با کارد میدریدند
  و در میان بستری از خون
  با دختران نابالغ
  همخوابه میشدند
  ‪ ‬

  پیوسته در مراسم اعدام
  وقتی طناب دار
  چشمان پر تشنج محکومی را
  از کاسه با فشار به بیرون  میریخت
  آنها به خود میرفتند
  و از تصور شهوتناکی
  اعصاب پیر و خسته شان تیر میکشید
  اما همیشه در حواشی میدان ها
  این جانبان کوچک را میدیدی
  که ایستاده اند
  و خیره گشته اند
  به ریزش مداوم فواره های آب


  شاید هنوز هم
  در پشت چشم های له شده ، در عمق انجماد
  یک چیز نیم زندهء مغشوش
  بر جای مانده بود
  که در تلاش بی رمقش میخواست
  ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها


  شاید ، ولی چه خالی بی پایانی
  خورشید مرده بود
  و هیچکس نمیدانست
  که نام آن کبوتر غمگین
  کز قلبها گریخته ، ایمانست


  آه ، ای صدای زندانی
  آیا شکوه یأس تو هرگز
  از هیچ سوی این شب منفور
  نقیبی بسوی نور نخواهد زد؟
  آه ، ای صدای زندانی
  ای آخرین صدای صداها...

 • سروده‌ای از علی رسولی Open or Close

  سرود ملی را نمیخوانم
  امروز روز جمهوری است
  و پرچم‌های استقلال
      همه جا پیداست
  رئیس جمهور خوش بخت است
  پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
  تمام کلاه‌خودها مقدسند.

  امروز روز جمهوری‌است
  و من
  مانند همیشه
  به جست و جوی کار برخاسته‌ام
  سرمائی در تنم دارم
  و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
  که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
      را رنگ بخشیده است.

  سال‌هاست
  با دست‌های زخمی‌ام
  زمین را می‌آزمایم
  تا در پس هر غروب غمگین
  عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

  امروز روز جمهوری است
  رئیس جمهور خوش بخت است
  در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
  من میان پرچم‌های در اهتزار
  گرسنگی را فریاد می‌زنم.

  من سرود ملی را بلد نیستم
  سرود من نوائی‌ست بی وطن
  و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

  امروز روز جمهوری است
  در هیچ کارخانه و معدنی
  کارفرمائی مدح نمی‌شود.
  چهره‌ی قهرمانی
      که دستور کشتار داده است.
  بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

  من سرود ملی را بلد نیستم
  من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                   سراینده: علی رسولی

 • سروده‌ای از سهراب سپهری Open or Close

  زندگی ذره كاهیست ، كه كوه‌اش كردیم
  زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم


  زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،
  زندگی نیست بجز دیدن یار ،

  زندگی نیست بجز عشق ،
  بجز حرف محبت به كسی ،

  ورنه هر خار و خسی ،
  زندگی كرده بسی ،

  زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،
  دو سه تا كوچه و پس كوچه 
  و اندازه ی یك عمر بیابان دارد .

  ما چه کردیم و چه خواهیم کرد
  در این فرصت کم ؟! ...

 • از نیچه Open or Close

  از کسی که کتابخانه دارد و کتاب‌های زیادی می‌خواند نباید هراسید. از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می‌پندارد ولی هرکز آن را نخوانده است...!!

  (نیچه)

معرفی کتاب

نرگس (دختر کارگر) -  داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها -  داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


  مزدک، خدا و اهریمن - داستان


حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!