.....

اصرار مقام‌های حکومتی بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، کشتار عامدانه است

کانون صنفی فرهنگیان گیلان با انتشار بیانیه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که «جان مردم را وجه‌المصالحه نگرش‌ ایدئولوژیک و دعواهای سیاسی» خود قرار ندهند و تاکید کرد که هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» محسوب می‌شود.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که هفته گذشته علی خامنه‌ای در یک سخنرانی ویدیویی به صراحت تاکید کرد که خرید و واردات واکسن‌های کرونای ساخت آمریکا و انگلیس به ایران ممنوع است.

کانون صنفی فرهنگیان گیان در بیانیه خود تاکید کرد که خرید و تهیه و تامین «واکسن کرونا و نحوه استفاده آن امری تخصصی است و نمی‌توان به سلیقه شخص خاصی و یا نهاد خاصی، مردم رنجور و بیمار را از حق استفاده قانونی، شرعی و عرفی از برخورداری واکسن برای درمان محروم» کرد.

در این بیانیه، کانون صنفی فرهنگیان گیلان تاکید کرد که «به حاکمیت هشدار می‌دهیم جان مردم را وجه‌المصالحه نگرش‌ ایدئولوژیک و دعواهای سیاسی قرار ندهد.»

این کانون افزود که هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب،مطابق با استاندارهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» محسوب می‌شود.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان در بیانیه خود با اشاره به اینکه «حسن روحانی به عنوان رییس جمهور موظف است شفاف و صریح مسیر تهیه واکسن معتبر را با تسریع بپیماید»، افزود: کارنامه هشت ساله روحانی پر از عهدشکنی‌ها و از یاد بردن تمام وعده‌های انتخابی است و اکنون در معرض این آزمون قرار گرفته تا بلکه آخرین‌ مسئولیتش را به درستی انجام دهد.

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!