.....

حکم ظالمانه ۱۶ سال حبس آرش جوهری فعال کارگری

آرش جوهری فعال کارگری و اجتماعی به ۱۶ سال حبس محکوم شد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در بیانیه ای با اعلام این خبر نوشته است:

«آرش جوهری، فعال کارگری ‌و اجتماعی که در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران، زنان و کودکان فعالیت می‌کرد، بیش از سه ماه است که در بازداشت به سر می‌برد.

آرش جوهری در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، در خانه خود بازداشت شد؛ ماموران بعد از بازرسی خانه، وسایل شخصی از قبیل موبایل، لپ تاپ و برخی مدارک خصوصی وی را ضبط کرده و او را به مکان نامعلوم بردند.

طی دو ماه اعضاء خانواده وی به کلی از سرنوشت او بی‌اطلاع بودند و هیچ ارگان و مقامی پاسخگوی پیگیری‌های آنان نبود.

آرش جوهری، بازجویی‌های طولانی، طاقت‌فرسا و همراه با تهدید و ارعاب را از سرگذراند و ۲۰ روز را در انفرادی به سر برد.

 وی با اتهامات بی‌اساس و کلیشه‌ای در دادگاه، در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. او به ده سال حبس تعزیری بابت اداره کردن دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت، ۵ سال حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی و یک سال حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.

آرش جوهری پس از اتمام بازجوئی‌ها به بند ۴ زندان اوین متتقل شد و به سرعت برای او دادگاه تشکیل دادند.

نحوه بازداشت، شیوه بازجویی ، پرونده‌سازی و صدور حکم سنگین ۱۶ سال زندان برای آرش جوهری، نشان می‌دهد که حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری تلاش دارد که زور و قدرت خود را با به بند کشیدن فعالین اجتماعی به نمایش بگذارد.

روزی نیست که در این کشور تعدادی از فعالین کارگری، اجتماعی و فرهنگی دستگیر نشوند و با اتهامات واهی به زندان‌های طولانی مدت، شلاق و تبعید محکوم نگردند.

ما دستگیری و حکم ۱۶ سال زندان برای آرش جوهری را شدیدا محکوم می‌کنیم و از همه نهادهای کارگری، سازمانهای مدافع حقوق انسان و فعالین کارگری می‌خواهیم که نسبت به این حکم غیرانسانی اعتراض کنند و برای آزادی آرش جوهری تلاش کنند.

باید صدای آرش جوهری و همه فعالین کارگری و اجتماعی و خانواده آنها باشیم.»

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!