.....

20 هزار میلیارد دلار پول در دست سه‌هزار ثروتمند آلمانی

شش‌هزار عضو جدید در سال 2020 به باشگاه ابرثروتمندان جهان که هر کدام بیش از 100 میلیون دلار دارایی دارند اضافه شد. با افزایش این تعداد، شمار اعضای این باشگاه به حدود 60 هزار نفر رسید. آلمان در جایگاه سوم قرار دارد.

هرگز سالی به اندازه سال اوج همه‌گیری کرونا (2020) برای ثروتمندان پربرکت نبوده است. در آلمان در حال حاضر حدود سه‌هزار نفر 20 هزار میلیارد دلار آمریکا دارایی دارند و به باشگاه ابرثروتمندان متعلق‌اند.

طبق یک مطالعه تحقیقاتی، ثروتمندان سراسر جهان در سال شیوع کرونا یا همان سال بحرانی 2020 بیش از هر زمان دیگری ثروت انباشته‌اند.

باور کردنی نیست: 20 بیلیون دلار آمریکا، برابر با حدود 4/ 16 بیلیون یورو در سال 2020 در مالکیت خصوصی تعدادی در آلمان قرار داشته است.

طبق تجزیه و تحلیلی که روز پنج‌شنبه 20 خرداد (10 ژوئن) از سوی گروه مشاوره بوستون (BCG) منتشر شد، دارایی‌های خصوصی در این سال نسبت به سال پیش از آن با حدود هشت‌درصد افزایش به رکورد 250 بیلیون دلار (حدود 205 بیلیون یورو) رسیده است.

انباشت ثروت نزد میلیاردرهای آلمان

بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون که تحت عنوان "گزارش ثروت جهانی" به چاپ رسیده، در آلمان دارایی‌های مالی خصوصی، از جمله به شکل پول نقد، موجودی سپرده‌های بانکی، سهام، بیمه بازنشستگی و عمر با شش درصد افزایش به حدود 9 بیلیون دلار رسیده است.

دارایی‌های غیرنقدی نیز در آلمان پنج درصد افزایش یافته و به 13 بیلیون دلار رسیده است. با کسر میزان بدهی‌ها، دارایی‌های نقدی در دست خانوارهای آلمانی در کل حدود 20 بیلیون دلار بوده است.

جف بزوس

ثروت جف یزوس، صاحب شرکت آمازون روز به روز بیشتر می‌شود. او پیش از همه‌گیری کرونا ثروتمند‌ترین مرد جهان بود، اما با توجه به افزایش معاملات این شرکت پس از آغاز پاندمی کرونا، میزان ثروت بیزوس جهشی تازه داشته است. طبق آخرین گزارش نشریه فوربس میزان دارایی جف بزوس در حال حاضر بر 160 میلیارد یورو بالغ می‌شود.

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!