.....

سند ۲۵ ساله ایران و چین شامل غارت ماهی ها نیز میباشد

نبی‌الله خون میرزایی، رییس سازمان شیلات ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که سند جامع ۲۵ ساله ایران و چین شامل همکاری در زمینه ماهیگیری و شیلات است.

اظهارات آقای خون میرزایی در حالی منتشر می‌شود که در سال‌های اخیر فعالیت ماهیگیری چین در آب‌های ایران به خصوص استفاده از سیستم ماهیگیری ترال موضوعی جنجالی بوده و برخی از منابع کشتی‌های ماهیگیری چینی را متهم کرده‌اند که باعث نابودی صنعت ماهیگیری محلی و آسیب به منابع دریایی ایران بوده‌اند.

رئیس سازمان شیلات گفته است که “این همکاری عمدتا در زمینه واردات دانش فنی و پس از آن و در صورت نیاز برای جذب سرمایه گذاری چینی‌ها برنامه‌ریزی شده است.”

وی گفته است که “کشور چین در حوزه آبزی‌پروری صاحب تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای است که این کشور را پیشرو در صنعت آبزی‌پروری کرده است.”

 30/06/2021

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!