خط سیاسی “انقلاب دمکراتیک و یا انقلاب دمکراتیک نوین“ در ایران، تسلیم پرولتاریا در مقابل بورژوازی لیبرال است. 
ایران یک کشور سرمایه‌داری است. نظام آن بر مبنای تولید صنعتی بنا گردیده و ثروت
در سایت حزب کمونیست ایران به تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹نوشته‌یی از عباس منصوران با عنوان "ب‍رگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه" درج گردیده است. به علت تحریفات تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی در این مقاله، لازم می‌آید تا واقعیت رویدادهای اتحاد شوروی آشکار بیان گردد. نوشته زیر

تئودوراکیس ، استالین ، و واقعیت تاریخی !

میکیس تئودوراکیس را نماد مقاومت و روح و وجدان آگاه یونان نامیده اند .
او سالها قبل در مصاحبه ای پیرامون هنر و سیاست گفته بود ؛
"من حقيقت‌گويى را دوست دارم ، مُتمَلّق نیستم و به ارزش‌هاى اخلاقى ايمان دارم " 
و چهار سال و چهار روز پیش از مرگ ، درمصاحبه با روزنامه بورژوائی "Ta Nea" و در اعتراض شدید به جو آنتی کمونیستی و ضد استالینی ومواضع ضد تاریخی در رسانه های اروپائی با صراحت و شجاعت به این تبلیغات کثیف و موذیانه پاسخی این چنین محکم داد ؛
"من از هیستری ضد کمونیستی که روزنامه های شما را پُر کرده است وحشت دارم. من به عنوان یک کمونیست جوان ، این افتخار را داشتم که در صفوف جبهه آزادیبخش EAM وبرای دستیابی به آزادی و دموکراسی مبارزه کنم ، وبعد ازآن دردوران خونتای نظامی ( حکومت سرهنگان) درجبهه میهنی به مبارزه ادامه دهم . برای ناسیونالیستها و رسانه های بورژوازی تمامی فعالیتهای چپ هرقدر هم که مهم باشند ، ارزشی ندارند ، فارغ ازآنکه تا چه حد به مردم ما کمک کرده وافتخار آفرین باشند! تنها چیزی که برای شما مهم است ، شکست ما درجنگ داخلی و ناراحتی و نگرانیتان این است که ایده های چپ پس ازاین همه آزار و شکنجه همچنان وجود دارند ، عمل میکند و تأثیرگذار است!
ازاستالین بعنوان جنایت کار یاد میکنید ... و تنها چیزی که درباره او نگفته اید این است که او برای صبحانه گوشت سرخ شده انسان هم میخورده است !
درباره استالین ، مارشال و فرمانده کل ارتش سرخ و پیروزی هایش در استالینگراد ، مسکو ، لنینگراد و برلین ، حرفی برای گفتن ندارید . اگر ارتش سرخ و استالین آنجا نبودند ، ما امروز درچه وضعی بودیم ؟ آیا دراین مورد فکرکرده اید؟ چه کسی مانع هیتلر دربرابرپُرشدن جهان با هزاران " آشویتس" گردید؟ میتوانید یونانی پُر از اردوگاههای مرگ را درپیش چشمانتان مجسم کنید ؟ واضح است که هواداران قدیم وجدید فاشیسم با استالین سرجنگ داشته باشند من میدانم که چرا آنها به استالین وکمونیسم حمله می کنند ، زیرا درآنجا ، دراروپا وبویژه درکشورهای نژادپرست ، او، رهبر محبوبِ آنها ، آدولف هیتلر را شکست داده است !
اما ، دلیل شما امروز و دراینجا چیست؟ شما کمونیست ها را توسط باندهای شبه نظامی وضدکمونیست " سورلاس " و " ورِتاکوس" مثل مگس ها می کشتید ... دردادگاه های نظامی 16000 نفر از دختران وپسران جوان کمونیست یونانی را به اعدام محکوم و به شهادت رساندند و درکشتارگاه های پلیس امنیت " ماکرونیسوس" 100000 کمونیست زن و مرد با وحشتناکترین روش ها شکنجه شدند و رنج کشیدند . بنابراین ما که هستیم ، جنایتکار یا قربانی؟ و چرا مبا رزه میکنیم؟ آیا ما برای یونان ومردم یونان نجنگیدیم؟ آیا پادشاهی و سازمانهای دولت قبلی که لامبراکیس را به قتل رساندند و یا خونتا ی نظامی از میان صفوف ما پدید آمدند؟ فکرمیکنم که اکنون شما بتوانید بخوبی خشم مرا درک کنید !
برای من وهمینطوربرای هزاران فرد دیگر، فعالیت و مبارزات ما زیر پرچم سرخ ، مقدس ترین دوران زندگی ما بوده وتنها یک هدف داشته و آن تضمین آزادی ، استقلال و بهروزی خلق مان میباشد"

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم