خط سیاسی “انقلاب دمکراتیک و یا انقلاب دمکراتیک نوین“ در ایران، تسلیم پرولتاریا در مقابل بورژوازی لیبرال است. 
ایران یک کشور سرمایه‌داری است. نظام آن بر مبنای تولید صنعتی بنا گردیده و ثروت
در سایت حزب کمونیست ایران به تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹نوشته‌یی از عباس منصوران با عنوان "ب‍رگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه" درج گردیده است. به علت تحریفات تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی در این مقاله، لازم می‌آید تا واقعیت رویدادهای اتحاد شوروی آشکار بیان گردد. نوشته زیر

اعتصاب در ذوب آهن اصفهان و فولاد یزد

نیروهای امنیتی ۶۰ تن از کارکنان را شبانه ربودند؛ دومین روز اعتصاب در هفت تپه

روزگذشته کارکنان ذوب اهن اصفهان دست به اعتصاب زدند. عوامل مزدور دراین کارخانه درپاسخ به اعتصاب و اعتراض برحق کارکنان امروز ۷اسفند اقدام به اعزام مزدوران مسلح سرکوبگر یگان ویژه و بسیجی به داخل کارخانه کرده و تلاش می کنند با ایجاد جو خفقان اعتصاب را بشکنند.

طبق قوانین کارخانه ورود نیروهای مسلح به کارخانه ممنوع میباشد.

شب گذشته مزدوران سرکوبگر با یورش به منازل کارکنان بیش از ۶۰ نفراز آنان را ربوده اند. کارکنان ذوب آهن همگی ازشهرهای اطراف هستند و از مردم شهرهای اطراف کارخانه درخواست کرده اند آنهارا تنها نگذارند.

در پی اعتصاب چند روز اخیر کارگران ذوب آهن اصفهان و ایستادگی کارگران اعتصابی شب نیز چشم بر هم نگذاشته و محل اعتصاب را ترک نکردند.

در پی اعتصاب چند روز اخیر کارگران ذوب آهن اصفهان و ایستادگی کارگران اعتصابی که حتی شب نیز چشم بر هم نگذاشته و محل اعتصاب را ترک نکردند، نیروهای یگان ویژه در مقابله با کارگران اعتصابی وارد کارخانه شدند – یکشنبه ۶ اسفند

کارگران فولاد یزد نیز به خیابان ها آمدند؛ اعتصاب کارگران فولاد یزد. اين کارگران بعد از ۴۰ سال اولین بار است اعتراض و اعتصاب  کردند  – یکشنبه ۷ اسفند  ۱۴۰۱

دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

امروز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ دومین روز تجمع اعتراضی کارگران در هفت تپه با حضور بیش از ششصد کارگر برگزار شد. کارگران از ادامه اعتصاب در فردا برای سومین روز خبر داده اند.

امروز پس از تجمع مقابل امور اداری کارگران به سراغ مسئول حراست (معلی) رفته و در اعتراض او را از دفترش بیرون کشیدند. همه کارگران به وعده های سرکاری و فریب اعتراض دارند. کارگری در این زمینه می گوید: به همه ادارات شهر و استان و مسئولان هشدار میدهیم که دست از بازی شورای اسلامی بردارند و هر چه زودتر موارد زیر را بدون قید و شرط و کلک اجرایی کنند

بخش هایی از مطالبات کارگران:
۱ -بازگشت به کار اسماعیل بخشی
۲-همسان سازی بدون قید و شرط
۳-دخالت نکردن بی جای مدیران فاسد توسعه در مدیریت شرکت هفت تپه
۴-تعیین تکلیف همکاران فصلی
۵-منازل سازمانی.

 فوریه 27, 2023

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم